Αιτήσεις ΑΣΕΠ – Ηλεκτρονικά – Αναλυτικός Οδηγός

Αιτήσεις ΑΣΕΠ – Ηλεκτρονικά – Αναλυτικός Οδηγός

Αιτήσεις ΑΣΕΠ – Ηλεκτρονικά – Αναλυτικός Οδηγός

Βήμα 1: Εγγραφή στο Μητρώο του ΑΣΕΠ

Για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο Μητρώο του. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Μητρώο-Αίτηση-Ένσταση”.
 2. Επιλέξτε “Εγγραφή μέσω φόρμας”.
 3. Συμπληρώστε τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας.
 4. Επιλέξτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να έχετε στο Μητρώο του ΑΣΕΠ.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί “Εγγραφή”.

Μετά την επιτυχή εγγραφή σας, θα λάβετε ένα email με τον κωδικό ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο email για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας.

Βήμα 2: Συμπλήρωση της αίτησης

Μόλις ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Μητρώο-Αίτηση-Ένσταση”.
 2. Επιλέξτε “Αίτηση”.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί “Νέα αίτηση”.
 4. Επιλέξτε τον διαγωνισμό στον οποίο θέλετε να συμμετάσχετε.
 5. Συμπληρώστε τα στοιχεία της αίτησης σας.
 6. Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί “Οριστικοποίηση”.

Βήμα 3: Πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου

Για να ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης σας, θα πρέπει να πληρώσετε το ηλεκτρονικό παράβολο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Πληρωμές”.
 2. Επιλέξτε τον διαγωνισμό στον οποίο θέλετε να συμμετάσχετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί “Πληρωμή παράβολου”.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την πληρωμή του παράβολου.

Για να υποβάλετε αίτηση στο ΑΣΕΠ, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Μητρώο του. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας, καθώς και να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Μόλις δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, θα λάβετε ένα email με έναν κωδικό ενεργοποίησης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας και να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης σας.

Η αίτηση σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Τα στοιχεία της μόρφωσής σας, όπως τα πτυχία και τα διπλώματά σας.
 • Τα στοιχεία της επαγγελματικής σας εμπειρίας, όπως οι θέσεις εργασίας που έχετε κατέχει και τα καθήκοντα που έχετε εκτελέσει.
 • Άλλα στοιχεία, όπως η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση Η/Υ και άλλες δεξιότητες.

Μαζί με την αίτηση σας, θα πρέπει να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως τα αντίγραφα των πτυχίων και των διπλωμάτων σας, καθώς και βεβαιώσεις εργασίας ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την επαγγελματική σας εμπειρία.

Τέλος, θα πρέπει να πληρώσετε το ηλεκτρονικό παράβολο, το οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης σας.

Αυτός είναι ένας γενικός οδηγός για την υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Add comment

Glyfada Map

Email:

Useful Links

© 2022 Glyfada Map - All rights reserved.