Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Ο γάμος, χωρίς αμφιβολία αποτελεί το θεσμό δια του οποίου διαμορφώθηκαν οι κοινωνίες και έχουν λάβει τη σημερινή τους δομή. Η σημαντικότητα του γάμου, μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και από το γεγονός πως ο νομοθέτης προέβλεψε τη συνταγματική του προστασία στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος. Πέρα όμως από το σύνταγμα το οικογενειακό δίκαιο έχει προσδώσει στο γάμο αυξημένη βαρύτητα, γεγονός που μπορεί να παρατηρηθεί από την αναλυτική παρουσίαση των ειδών διαζυγίου, καθώς και των λόγων λύσης ενός γάμου. Ως γνωστόν, υπάρχουν τρεις τρόποι να προβεί κανείς σε διάζευξη.

Το συναινετικό διαζύγιο, το διαζύγιο με αντιδικία και το αυτόματο διαζύγιο. Μάλιστα όταν ο ένας από τους συζύγους δε συναινεί στη λύση του γάμου, θα πρέπει να υπάρχουν κλονιστικά γεγονότα ισχυρά που να κάνουν τη συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης αδύνατη, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα λύσης του γάμου. Αν όμως οι σύζυγοι συναινούν και θέλουν να λύσουν το γάμο τους, το συναινετικό διαζύγιο είτε άυλο είτε δια φυσικής παρουσίας είναι η ταχύτερη και οικονομικότερη διαδικασία.

Τι είναι όμως το άυλο συναινετικό διαζύγιο και ποια είναι η διαφορά του από το <<κλασικό>> συναινετικό διαζύγιο;

Διαβάστε αναλυτικά στο άρθρο του δικηγόρου Καμουζή.

Add comment

Glyfada Map

Email:

Useful Links

© 2022 Glyfada Map - All rights reserved.