Διαζύγιο με ένα κλικ – Το άυλο διαζύγιο είναι πλέον γεγονός

Διαζύγιο με ένα κλικ – Το άυλο διαζύγιο είναι πλέον γεγονός

Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή μας, απλοποίησε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, χωρίς όμως να αλλάξει στη πράξη η αναγκαιότητα για την ύπαρξη δύο δικηγόρων και ενός συμβολαιογράφου, οι οποίοι έχοντας τη νομική γνώση διασφαλίζουν την εγκυρότητα της διαδικασίας. Στο παρόν άρθρο θα σας κατατοπίσω αναφορικά με τα στάδια που θα πρέπει βάσει της κείμενης νομοθεσίας να ακολουθηθούν ώστε να πραγματοποιηθεί το διαζύγιο με ένα κλικ, γνωστό και ως άυλο διαζύγιο αποτελεσματικά, γρήγορα και κυρίως σύντομα.

Add comment

Glyfada Map

Email:

Useful Links

© 2022 Glyfada Map - All rights reserved.